Chuyển đổi máy ảo giữa Virtual Box và VMWare

From CodeForLife
Jump to: navigation, search

Trong nhiều trường hợp bạn đang sử dụng máy ảo trên VMWare và muốn chuyển nó sang sử dụng VirtualBox hoặc ngược lại mà không cần cài lại. Như tôi hay sử dung VMWare trên Windows, nhưng khi sang máy MAC thì phải sử VirtualBox. Vậy có cách nào chuyển đổi máy ảo mà không cần phải cài lại từ đầu.

VMWareVirtualBox sử dụng định dạng máy ảo khác nhau (OVA trên VMWare và OVF trên VirualBox), nhưng chúng đều hỗ trợ Open Virtualization Format. Bản thân ứng dụng VMWare và VirutalBox đều hỗ trợ công cụ chuyển nhưng không phải là tương thích 100%. Trong trường hợp máy ảo chuyển đổi không làm việc thì bạn buộc phải cài lại máy ảo từ đầu.

Ghi chú: Trong trường hợp chuyển đổi máy ảo để chuyển sang các máy vật lý khác thì có thể phải cài thêm Driver cho máy ảo mới!

Dưới đây xin hướng dẫn bạn cách chuyển đổi:

Chuyển từ VirtualBox sang VMware

Trước khi di chuyển máy ảo từ VirtualBox sang VMWare, bạn phải đảm bảo rằng máy ảo đã được tắt, tức là ở trạng thái "Powered off". Trường hợp máy ảo đang ở trạng thái "Suspended" thì bạn phải bật lại máy ảo và thực hiện tắt nó:
RTENOTITLE

Trên VirtualBox, kích vào menu "File", "Export Appliance":
RTENOTITLE

Chọn máy ảo mà bạn muốn Export và nhập đường dẫn đến nó:
RTENOTITLE
Lúc này VirtualBox sẽ tạo định đạng OVA mà VMWare có thể mở được. Quá trình này mất một thời gian và phụ thuộc vào kich thước máy ảo:
RTENOTITLE

Sau đó bạn mở VMPlayer, kích vào "Open a Virtual Machine" và chọn tới tệp OVA:
RTENOTITLE

VirtualBox và VMware không hoàn toàn tương thích, do đó có thể bạn sẽ nhận được thông báo cảnh báo rằng tệp tin "did not pass OVF specification performance" nhưng nếu bạn nhấp vào "Retry", máy ảo sẽ được import và hoạt động bình thường:
RTENOTITLE

Sau khi hoàn thành, bạn có thể sử dụng máy ảo trên VMWare bình thường.

Chuyển đổi từ VMWare sang VirtualBox

Trước khi di chuyển máy ảo từ VMWare sang VirtualBox, bạn phải đảm bảo rằng máy ảo đã được tắt, tức là ở trạng thái "Powered off". Trường hợp máy ảo đang ở trạng thái "Suspended" thì bạn phải bật lại máy ảo và thực hiện tắt nó:
RTENOTITLE

Tiếp đó, bạn chuyển đến thư mục OVFTool trong thư mục cài đặt của VMWare, mặc định nó ở thư mục "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Player\OVFTool". Trong thư mục này, bạn nhấn giữ phím Shift đồng thời kích phải chuột, sau đó chọn "Open command window here":
RTENOTITLE

Chạy lệnh ovftool theo cú pháp như sau:
ovftool source.vmx export.ovf
Ví dụ:
ovftool "C:\Users\NAME\Documents\Virtual Machines\Windows 7 x64\Windows 7 x64.vmx" "C:\Users\NAME\export.ovf"
Nếu bạn nhận được lỗi "failed to open disk", điều đó có nghĩa là mấy ảo vẫn đang chạy hoặc chưa được tắt. Gặp lỗi này bạn phải mở lại máy ảo và tắt nó đi. Trường hợp thành công bạn sẽ thấy giao diện như dưới:
RTENOTITLE

Sau khi tiến trình chuyển đổi hoàn thành, bạn có thể import OVF file tới VirtualBox bằng cách sử dụng lựa chọn "Import Appliance" trên menu "File":
RTENOTITLE

 

Nguồn tham khảo: https://www.howtogeek.com/125640/how-to-convert-virtual-machines-between-virtualbox-and-vmware/