Hướng dẫn sử dụng TMUX

From CodeForLife
Jump to: navigation, search

Giới thiệu

TMUX là một tiện ích cho phép chuyển qua lại giữa các chương trình độc lập ngay trên một terminal, tách các chương trình ra một terminal riêng mà vẫn giữ được trạng thái hoạt động của chúng. Ngoài ra TMUX còn làm được nhiều việc hơn thế nữa... Chi tiết xem địa chỉ: [1]

Đây là một phần mềm nho nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích. Lợi ích lớn nhất mà TMUX đem lại là cho phép bạn tái truy cập lại một session sau khi kết nối bị mất. Giả sử tình huống như sau: Bạn đang thực hiện một long running action như import file sql có dung lượng lớn, rsync, scp data... Và đột nhiên kết nối ssh bị mất do network nhà bạn gặp trục trặc. Tiến trình import, rsync, scp vẫn hoạt động nhưng bạn không thể thấy nó đang diễn ra như thế nào. Làm cách nào để tái truy cập session đã mất. TMUX chính là thiên thần cứu rỗi bạn trong tình huống đó. Xin bạn chú ý, thiên thần này chỉ giúp bạn nếu bạn nhờ cậy trước khi thực hiện long running action. Nhưng như thế cũng đã là tốt lắm rồi.

Một điểm nữa tôi thấy TMUX khá hấp dẫn là cho phép tạo nhiều window, mỗi window lại cho phép tạo nhiều pane. TMUX sẽ biến terminal của bạn trông rất ngầu. Rất tiện khi bạn dễ dàng thao tác trên nhiều cửa sổ. Tuy vậy, nếu bạn lạm dụng thì chúng lại khiến bạn rối trí:
RTENOTITLE

Cài đặt

Lệnh cài đặt rất đơn giản:

sudo apt-get update
sudo apt-get install tmux

Một số lệnh hay dùng trên TMUX

TMUX hỗ trợ rất nhiều lệnh, ở đây chỉ nói một số lệnh cơ bản hay được sử dụng.

Các lệnh liên quan tới Session

Tạo một session mới:
tmux

Tạo một session mới kèm theo tên gọi:
tmux new -s session-name

Attach session đã được đặt tên:
tmux a -t session-name

Hiện thị danh sách các sessions:
tmux ls

Xoá một session:
tmux kill-session -t session-name

Các lệnh ở trong TMUX

Mặc định của TMUX, prefix của các lệnh sẽ là tổ hợp Ctrl+b, cũng giống như gõ Esc để chuyển về chế độ dòng lệnh như Vim vậy.

Các lệnh làm việc với cửa sổ

Ctrl-b c Tạo cửa sổ mới
Ctrl-b d Thoát khỏi TMUX mà không đóng Session.
Ctrl+b w Xem danh sách cửa sổ hiện tại
Ctrl-b l Dịch tới cửa sổ được chọn trước đó
Ctrl-b n Chuyển đến cửa sổ tiếp theo
Ctrl-b p Chuyển đến cửa sổ trước đó
Ctrl-b & Xóa/Đóng cửa sổ hiện tại
Ctrl-b , Đổi tên cửa sổ
Ctrl-b q Hiển thị thứ tự cửa sổ
Ctrl-b <Window number> Chuyển tới cửa sổ có thứ tự đưa ra
Ctrl+b f Tìm kiếm cửa sổ

Các lệnh làm việc với panel

Ctrl+b %  Chia đôi màn hình theo chiều dọc
Ctrl+b "  Chia đôi màn hình theo chiều ngang
Ctrl-b o Chuyển tới panel tiếp theo
Ctrl-b <Phím mũi tên> Chuyển giữa các panel
Ctrl+b x  Xóa panel
Ctrl-b q Hiển thị thứ tự panel
Ctrl-b { Di chuyển từ panel hiện tại sang trái
Ctrl-b } Di chuyển từ panel hiện tại sang phải