Tạo Telegram bot tự động

From CodeForLife
Jump to: navigation, search

Các bước tạo bot trên Telegram rất đơn giản:

Bước 1: Tạo token

Chi tiết xem địa chỉ: https://www.siteguarding.com/en/how-to-get-telegram-bot-api-token

Về cơ bản:

  • Tìm bot có tên "@botfarther" => Cho phép bạn quản lý và tạo bot mới.
  • Nhập "/help" để xem hướng dẫn
  • Kích vào link "/newbot" để tạo bot mới. Bạn Nhập tên và usernam cho bot, sau khi xong bạn sẽ nhập được token.Token này sẽ sử dụng cho bước sau.

Bước 2: Kết nối Bot qua API

Bạn có thể kết nối trực tiếp thông qua API của Telegram: https://core.telegram.org/bots/api

Nhưng việc này hơi mất thời gian, tốt nhất bạn nên sử dụng các thư viện tương ứng tùy từng ngôn ngữ mà bạn sử dụng.
Chi tiết thư viện cho từng ngôn ngữ bạn xem tại địa chỉ: https://core.telegram.org/bots/samples

Với NodeJS, đơn giản nhất và dễ dùng nhất bạn sử dụng "slimbot": https://github.com/edisonchee/slimbot

const Slimbot = require('slimbot');
const token = 'xxxxxx:yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy';
const slimbot = new Slimbot(token);

// Register listeners
slimbot.on('message', message => {
  //slimbot.sendMessage(message.chat.id, 'Message received');
  console.log("message", message);
});

// Call API
slimbot.startPolling();

Bạn nhớ thay token tương và chạy đoạn nodejs trên.

Sau đó bạn dùng tài khoản Telegram khác, tìm kiếm bot với username bạn tạo ở trên, sau đó gửi thử message bạn sẽ thấy ứng dụng NodeJs hiển thị message.
Việc xử lý tiếp theo thế nào là do bạn.